октомври 12, 2018

Присаждане на коса от тялото – какво трябва да се знае

Присаждане на коса от тялото е техника, при която донорските фоликули се взимат от тялото, вместо от главата. През последните години техниката се рекламира като вариант […]